За мен

„През тринадесети век един монголски император сънува дворец и построява дворец според видението си; през осемнадесети век един английски поет, който не е могъл да знае, че тази постройка е била вдъхновена от един сън, сънува поема за същия дворец. В сравнение с тази симетрия, която борави с души на спящи хора и обхваща континенти и векове, всичките възнесения, възкресения и явления от религиозните книги не значат според мене нищо или почти нищо.“ Х.Л.Борхес, „Сънят на Колридж“

Аз съм Ваня Константинова. Някой ме пише. Не е зле, но му липсват известни умения. Вече имам „собствена стая“, остава да убия Борхес.

Благодарим ти, мистър Уан

Advertisements

%d bloggers like this: